webinar register page

Webinar banner
PREVENTING FINANCIAL FRAUD IN THE DIGITAL ERA
В дигиталната ера, плащанията в реално време и промените в трансграничните плащания, управлението на измами и спазването им се превръщат в ключови процеси за всяка финансова институция. Докато банките се стремят да отговорят на новите очаквания на клиентите си, те трябва да предприемат конкретни мерки за справяне с финансовите престъпления, за да запазят висока степен на доверие сред потребителите и подобрят качеството на обслужване.

Темите, които ще бъдат част от събитието:
- Въздействието на настоящия икономически климат, как той ускори промяната в процесите на финансови транзакции и впоследствие отвори нови пътища за финансовите престъпници.
- Как да адаптираме стратегията си за противодействие на измами и финансови престъпления чрез холистичен подход към управлението на риска от измами в постоянно променящия се дигитален свят.
- Защо превенцията на измамите и AML започват да се сближават и как да защитите вашата институция от по-голям обем атаки и засилен регулаторен контрол относно спазването на изискванията за превенция на финансовите престъпления.
- Защо AI/ML и други технологични промени, ще бъдат ключови за развитието на вашата стратегия за защита от измами.

Dec 8, 2020 10:00 AM in Sofia

IBS Bulgaria & ACFE (Bulgaria)
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IBS Events Team.